Om foreningen

Oprettet

Danske Landskabsarkitekter er en interesseforening med indflydelse i en række faglige organisationer, ministerier og græsrodsforeninger. Vi deltager aktivt i den politiske debat, hvor vi arbejder på at synliggøre vores arbejde som landskabsarkitekter. Vi har pt. omkring 800 medlemmer, hvoraf 200 er studerende.

Foreningens medlemmer udfylder forskelligartede stillinger; kommunalt eller i staten, projekterende eller i drift og forvaltning. Arbejdspladserne er bl.a. på private tegnestuer, i forvaltninger, på kirkegårde, i boligselskaber og inden for undervisning eller forskning.

DL varetager medlemmernes faglige interesser, uanset hvilket arbejde landskabsarkitekten har.

DL samarbejder med bl.a. Landskabsarkitekternes Forening under JA, Danske Arkitektvirksomheder, Park- og Naturforvalterne, Forbundet Arkitekter og Designere, Danske Anlægsgartnere, Akademisk Arkitektforening, Dansk Byplanlaboratorium og Dansk Center for Lys. Samarbejdet bidrager til en individuel og fælles styrke, og diversiteten i fagligheden øges.

DL er en del af den fællesnordiske ’Nordisk Styrelse’; et forum for skandinaviske landskabsarkitektforeninger. Uden for Norden deltager DL i internationalt samarbejde med andre relaterede foreninger; herunder International Federation of Landscape Architects (IFLA) og IFLA Europe.

Læs DL´s vedtægter her:

Foto: Fra vej til promenade - Vester Voldgade, København K af GHB Landskabsarkitekter i samarbejde med COBE og Sweco. Fotograf: Rasmus Hjortshøj, COAST Studio