Danske Landskabsarkitekters rejselegat

Oprettet

Som studentermedlem af Danske Landskabsarkitekter kan du søge om et økonomisk bidrag til jeres studietur. Rejselegatet udgør årligt 20.000 kr. som fordeles mellem berettigede ansøgere. Ansøgningerne behandles af bestyrelsen. Studieturens formål skal have rod i landskabsarkitektur, planlægning eller havekunst.

Ansøgningen mærkes med ’DL Rejselegat’.

Ansøgningsfrist er d. 1. april hvert år. 

Ansøgningen sendes til dl@landskabsarkitekter.dk eller pr. post til:

Danske Landskabsarkitekter 
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg

Det forventes, at modtagerne af legatet udfærdiger en kort rapport eller rejsebeskrivelse. Denne bliver offentliggjort her på hjemmesiden eller på vores Facebook-profil som inspiration til fremtidige studieture.

Download retningslinjer og læs mere om legatansøgning herunder:

Foto: Oplæg fra lokale landskabsarkitekter på FLS studietur til Columbia, sommeren 2016. Fotograf: Thomas Lindtorp Pedersen