Teknik- og Miljøforvaltningen søger chef til enheden Bro og Tunnel i Københavns Kommune 

Published date

Teknik- og Miljøforvaltningen i København har netop oprettet enheden Bro og Tunnel og søger erfaren enhedschef

København er inde i en stærk udvikling som international metropol, og i serviceområdet Byens Fysik har vi travlt med at skabe de fysiske rammer for det gode byliv. Den nye enhed Bro og Tunnel står for alt fra programmering til borgerdialog, projekt- og byggeledelse af bro- og tunnelprojekter. Derudover står enheden for drift og vedligeholdelse af kommunens cirka 250 bygværker, der foruden broer og tunneller også omfatter bolværker, stoppesteder for havnebussen, p-huse, og støttemure mv. Enheden står også for brodrift og dataindsamling.

Bro og Tunnel er – sammen med fire andre enheder – en del af Center for Anlæg og Byfornyelse (CAB), som igen er en del af serviceområdet Byens Fysik. Det er ikke kun din enhed, der er ny, men hele organiseringen i Byens Fysik. Den 1. august gennemfører vi nemlig en organisationsændring, for bedre at kunne at imødekomme den politiske dagsorden og matche byens behov. Du skal derfor have lyst til at være med til at få den helt nye organisation til at fungere.

Som enhedschef i Bro og Tunnel får du personaleansvaret for 20 medarbejdere, som du skal være nærværende leder, faglig inspirator og sparringspartner for. Nøgleordene i din ledelsesstil er kommunikation og åbenhed. Du kommunikerer åbent og klart om krav og forventninger til den enkelte medarbejder og enheden. Samtidig sikrer du kommunikation, videndeling og koordinering på tværs af egen enhed, organisationen og med eksterne samarbejdsparter. Derudover forventes det at du:

  • har ledelseserfaring, gerne fra projektorganisation  
  • har omfattende erfaring med anlægsprojekter, gerne fra bygherreorganisation og/eller andre dele af bygge- og anlægsbranchen
  • forstår, formidler og håndterer den samlede politiske ramme, som en offentlig forvaltning agerer inden for, og at du navigerer sikkert i en offentlig, politisk organisation
  • er god til at være sparringspartner og kan samle- og vise vejen for dine medarbejdere
  • inddrager omverdenen og etablerer nye og konstruktive samarbejdsrelationer
  • er empatisk og har godt humør
  • har erfaring med organisatoriske forandringsprocesser
  • har en relevant uddannelsesmæssig baggrund

Ansøgningsfrist: 19. august 2018
Tiltrædelse: 1. oktober 2018
Ansøgning via dette link.
Ansøgning vedlægges CV og evt. andre relevante dokumenter.
Læs hele jobopslaget her.
Samtaler: Vi forventer at holde førstesamtaler den 24. august og andensamtaler den 29. og den 30. august. Imellem samtalerne vil der være en test med tilbagemelding den 28. august.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte centerchef Jane Snog på 2268 1677.  

Foto: Cykelslangen i København.