Nye rammer til studerende og undervisere på H.C. Ørsted Gymnasiet

Published date

Anker Hansen-team skal bygge ’fremtidens tekniske gymnasium’

Entreprenørfirmaet Anker Hansen & Co. har i samarbejde med KANT arkitekter, Orbicon og Thing Brandt Landskab vundet udbuddet om at bygge et nyt H.C. Ørsted Gymnasie, hvor naturvidenskab og nytænkning af undervisningspraksis smelter sammen i et eksperimentarium.

Projektet vil bryde med det traditionelle undervisningsbyggeri og den klasserumsbaserede frontalundervisning ved at fokusere på zoneopdeling og på mulighederne for at arbejde på tværs og temabaseret, så udviklingen i den pædagogiske praksis understøttes og integreres i selve arkitekturen.

Byggeriet er planlagt til at gå i gang primo 2019, og inden da vil elever og undervisere blive inddraget, så læringsrummenes specifikke indretning bliver udviklet, så det giver allerbedst mening for netop dem, der skal bruge dem.

De elever, som lige har søgt om optagelse og som starter i 1.g til august, vil blive de første studenter, der dimitterer fra det nye H.C. Ørsted Gymnasie.

Læs mere om byggeriet på TEC og Licitationen.

Visualisering: KANT arkitekter.