Nordiske landskabsarkitekter møder hinanden i Tampere

Published date

Af Lillan Thomsen, daglig leder, Danske Landskabsarkitekter

Hvert år mødes landskabsarkitektforeningerne fra de nordiske lande. På skift er Sverige, Norge, Finland, Island og Danmark vært. Det nordiske samarbejde har eksisteret i mange år, og har sit formelle udspring i et møde afholdt i Skagen tilbage i 1969, og har gennem tiden været katalysator for gensidig inspiration. Her drøftes muligheder for nye samarbejder, der udveksles erfaringer – både i foreningsregi og fagets udvikling i de enkelte lande – og ikke mindst aftales fællesnordiske indsatsområder, i forhold til den europæiske og verdensomspændende paraplyorganisation IFLA Europe og IFLA World.

Årets nordiske møde i Tampere
Den finske landskabsarkitektforening MARK var i år vært ved det nordiske møde. Repræsentanter fra alle lande var samlet i Finlands 3. største by, Tampere. I år var desuden delegerede fra Estlands landskabsarkitektforening inviteret med, som gav os et indblik i deres foreningshistorie og om et interessant nyt Baltisk/Østersø samarbejde mellem Polen, Sverige og Finland, hvor et scholarship med finansiering fra Nordisk Råd også indgik. Danske Landskabsarkitekters udsendte var formand Susanne Renée Grunkin, internationale delegat Jeremy Andrew Dennis, bestyrelsesmedlem Elzélina Van Melle samt daglig leder Lillan Thomsen.

I forlængelse af mødet i Danmark sidste år, hvor det blev besluttet at arbejde hen mod et fælles nordisk statement om værdien af vore kyster, fortalte hvert land om deres nationale lovgivning af kysterne og eksempler på best practice. Alle arbejder med beskyttelseslinjer og en form for allemandsret for adgang til de sårbare kyststrækninger. I Finland opererer man med desuden med et ”National Coast Protection Program”, og her kan nævnes en interessant differencering af reglerne - hvor beskyttelseslinjen på 20 meter (den laveste i Norden) er undtaget ved opførsel af sauna, hvor linjen går ved 10 meter.

Susanne Renée Grunkins præsentation fra mødet kan downloades her, og du vil desuden kunne læse mere i LANDSKAB nr. 6/2017, hvor Susanne fortæller om den fine by-rundvisning som stadsgartneren fra City of Tampere tog alle de nordiske repræsentanter med på.

Turen næste år går til - Island
Næste år vil Island være vært ved Nordisk møde, hvor den islandske forening FILA også kan fejre deres 40 års jubilæum. Indtil da vil det vigtige samarbejde om kysterne fortsætte, og i mellemtiden skal vi desuden overveje hvorvidt det fællesnordiske samarbejde skal udvides med optagelse af Estland.

Læg gerne vejen forbi  Danske Landskabsarkitekters Facebook-side, hvor du kan se stemningsbilleder fra turen.

Foto: Finske MARK var i september vært ved Nordisk møde 2017 under dramatisk himmel. Fra venstre:
Susanne Renée Grunkin (DK), Kristiina Kupper (EE), international delegat (EE), Lillan Thomsen (DK), Frida Bjorg Edvandsdottir (IS), Elzélina Van Melle (DK), Marit Hovi (NO), Mona Vestli (NO), Yngvar Hegrenes (NO), rep. City of Tampere (FI), Anna Levonmaa (FI), Emilia Weckmann (FI), Thorhildur Thorhallsdottir (IS), Göran Lindberg (SE), Rainer Stange (NO), Hermann Georg Gunnlaugsson (IS), Jeremy Dennis (DK), MARK bestyrelsemedlem (FI)