Konference: Hvem planlægger vi for?

Published date

Byer er fulde af mennesker, som kommer og går: Turister, pendlere, immigranter og folk, som flytter til og fra. Byens borgere er en flygtig størrelse, men alligevel planlægger vi ofte for en bosætning, som er permanent.

Konferencen sætter fokus på, hvordan vi som forskere og praktikere kan forstå og planlægge for ’Cities of Comings and Go­ings’. Hvordan kan vi udvikle byer i sam­spil med såvel de fastboende borgere og virksomheder, som turister, fleks-borgere, pendlere og immigranter og airbnb udlejere?

Konferencen arrangeres i samarbejde mel­lem Dansk Byplanlaboratorium og Center for Strategisk Byforskning ved Aalborg Univer­sitet, Arkitektskolen Aarhus og Københavns Universitet.

Tid: 1. marts 2018, klokken 9.15-17.00
Sted: Arkitektskolen Aarhus, ’Gymnastiksalen’, Paradisgade 4-6, Aarhus C
Pris: 1.295 kr. Prisen inkluderer forplejning og deltagermateriale.
Tilmelding via byplanlab.dk.
Mere information og dagens program kan findes her.