FOKUS: Dansk Landskabspris 2017 - Lindevangsparken

Published date

I denne uge retter Danske Landskabsarkitekter fokus på de tre finalister til Dansk Landskabspris 2017. Læs med i løbet af ugen, når vi bringer juryens motivationer om projekterne.

Læs mere om programmet til Dansk Landskabspris og tilmeld dig her.

Lindevangsparken

Bygherre

  • Frederiksberg Kommune, Frederiksberg Forsyning. Projektet er støttet af Vand+
  • Totalrådgiver: Niras A/S / Landskabsrådgivning: Marianne Levinsen Landskab
  • Areal: 21.000 m2
  • Indviet: 2015
  • Anlægsum: 33.000,000 kroner

Lindevangsparken er med sin placering på det vestlige Frederiksberg, og med mindst 500 meter hen til nærmeste park, et vigtigt grønt åndehul.

For få år siden var den en nedslidt, lidt kedelig og ikke overvældende besøgt bypark midt i et kvarter på Frederiksberg. Parken, som overvejende er omgivet af etageboliger, men også institutioner og erhverv, har nu fået nyt liv med et projekt, der har et dobbelt formål. Dels et konkret, praktisk behov for at løse en klimasikringsudfordring i form af regnvands- og stormflodshåndtering, dels et behov for at gøre parken mere attraktiv og åben for såvel kvarteret omkring parken som for kommunen som helhed.

Den revitaliserede Lindevangspark tager afsæt i parkens oprindelige anlæg i form af tilføjede nedslag: vandmuren på Sløjfen ud mod Peter Bangsvej, den brede grøft i parkens østside, den cirkulære scene på parkens åbne græsoval samt lege- og aktivitetspladser i lysninger i den mere skovagtige del af parken. Disse punkt- og linjenedslag sammenkobler på fin vis det dobbelte formål, regnvandshåndtering samt leg og aktiviteter. Udover nedslagene er parkens 4 hjørneindgange åbnet op, hvor især den sydøstlige har åbnet en både visuel og fysisk forbindelse til Sløjfen og Peter Bangsvej.

Lindevangsparkens projekt kan med sin målsætning om at skabe fornyelse, at øge muligheden for bevægelse og at imødekomme klimaændringer stilles lige med lignende nutidige park- og byrumsrenoveringer: projektet skiller sig dog alligevel ud ved at bevare den for lokalområdet genkendelige struktur og det plantemæssigt værdifulde i det oprindelige anlæg. Projektets gennemførelse har skabt åben adgang, nye funktioner og øget et eksisterende parkmiljøs værdi for lokalområdet, for kommunen og for storbyen omkring Frederiksberg.

Prisjuryen i 2017 er:

  • Ane Cortzen, kulturchef for Kähler, arkitekt og grafisk designer / uvildig repræsentant
  • Laura Stamer, arkitekt og arkitekturfotograf / uvildig repræsentant
  • Knud W. Ø. Larsen, landskabsarkitekt MDL MAA / repræsentant for Danske Arkitektvirksomheder
  • Steen Himmer, Gentofte Kommune, landskabsarkitekt / repræsentant for Park og Naturforvalterne
  • Bo Holm-Nielsen, ZoffmannHolm Landskabsarkitekter, landskabsarkitekt MDL / repræsentant for Danske Landskabsarkitekter

Læs mere her

Foto: Marianne Levinsen Landskab. Grafik: Danske Landskabsarkitekter © Frederik Guntofte