FOKUS: Dansk Landskabspris 2017 - Forpladsen ved Nordvest Bibliotek og Kulturhus

Published date

I denne uge retter Danske Landskabsarkitekter fokus på de tre finalister til Dansk Landskabspris 2017. Læs med i løbet af ugen, når vi bringer juryens motivationer om projekterne.

Læs mere om programmet til Dansk Landskabspris og tilmeld dig her.

Forpladsen ved Nordvest Bibliotek og Kulturhus

Bygherre

  • Københavns Kommune
  • Landskabsarkitekt: Schønherr / COBE / TRANSFORM / Bygningsarkitekt: COBE / TRANSFORM / Ingeniør: Grontmij / Entreprenør: Malmos A/S
  • Areal: 2000 m2
  • Indviet: 2014
  • Anlægssum for landskab: 5.8 millioner kroner

Kulturhus Nordvest ligger på hjørnet af Tomsgårdsvej og Rentemestervej ved en af Københavns mest trafikerede indfaldsveje. 

Kulturhuset fungerer som et kombineret kulturhus og bibliotek for bydelen. Bygningens funktion som samlingssted for Nordvest er trukket ud til fortovet, hvilket resulterer i, at bygning og forplads opleves som én helhed. Bygningskroppen er formet som “stablede æsker”, et formsprog, der går igen i den kvadratiske underinddeling af pladsen.

Forpladsens terrassererede grid på 5 x 5m indeholder både bede, opholdsarealer og plinte, mens to store densifalt felter på 10 x 10 m giver plads til leg, løb, dans og boldspil. Bygning og forplads fremstår med en storslået fremtoning og opleves, selvom pladsen kom til nogle år senere end huset, som en sammentænkt enhed.

Kulturhuset er et bydelsprojekt, og det er lykkedes at samle lokalområdet i bygningen. Forpladsen åbner op og er inkluderende og ikke afgrænsende, som man ellers kunne fristes til at designe en plads i et så trafikeret kryds.  Det succesfulde resultat ses i den flittige brug af hus og forplads, der er trods den hårde lokation, altid er befolket.

Som en del af projektet har teamet gennemført en vigtig og grundig borgerinddragelsesproces. Det processuelle forløb tjener til inspiration for branchen.

Forplads ved Nordvest Bibliotek og Kulturhus er på fineste vis et multifunktionelt byrum, der både rummer opholdsmuligheder og aktivitetsområder samtidig med at det opfylder nutidens tilgængelighedskrav. Den rumskabende beplantning giver nicher, der tillader trygt ophold. Forpladsens terrasser og bede er sammentænkt med et LAR-anlæg der både arbejder med nedsivning og forsinkelse. Forplads til kulturhus Nordvest er et moderne anlæg, der slår på klassiske dyder.

Prisjuryen i 2017 er:

  • Ane Cortzen, kulturchef for Kähler, arkitekt og grafisk designer / uvildig repræsentant
  • Laura Stamer, arkitekt og arkitekturfotograf / uvildig repræsentant
  • Knud W. Ø. Larsen, landskabsarkitekt MDL MAA / repræsentant for Danske Arkitektvirksomheder
  • Steen Himmer, Gentofte Kommune, landskabsarkitekt / repræsentant for Park og Naturforvalterne
  • Bo Holm-Nielsen, ZoffmannHolm Landskabsarkitekter, landskabsarkitekt MDL / repræsentant for Danske Landskabsarkitekter

Læs mere her

Foto: Schønherr v/fotograf Jens Lindhe. Grafik: Danske Landskabsarkitekter © Frederik Guntofte