DL´s bestyrelse på strategiseminar

Published date

Af Lillan Thomsen, daglig leder Danske Landskabsarkitekters sekretariat

På kanten til sommerferien tilbragte bestyrelsen 1½ intensive dage på kursuscentret Vilvorde til et strategiseminar med fokus på uddannelse, foreningens årshjul og rammerne for tidsskriftet LANDSKAB.

Fremtidige rammer for LANDSKAB
Første punkt på dagsorden var drøftelse om de fremtidige rammer omkring vores tidsskrift LANDSKAB. Udgivelse af bladet er tidligere på året skiftet fra et samarbejde med Arkitektens Forlag til Akademisk Arkitektforening. Dette giver naturligt anledning til strategiske overvejelser om fremtiden, både for rammerne og for udvikling af bladet. Bestyrelsen har desuden været dialog med LANDSKAB redaktionsudvalg omkring deres anbefalinger. Ved dagens diskussion stod det klart, at der var et ønske om at fortsætte samarbejde med Arkitektforeningen, men at der samtidig var behov for en genforhandling af kontrakten. Dette arbejde går i gang efter sommerferien.

Virksomhedsplan og indsatsområder
Der var fokus på tre indsatsområder; kommunikation, netværk samt viden og uddannelse. Alle beskrevet i den virksomhedsplan som blev vedtaget på generalforsamlingen tidligere på året. Vi skal fortsat søge at deltage i den offentlige debat - også lokalt rundt i Danmark, og vi skal fortsat samarbejde og skabe rammer for arrangementer og vidensdeling mellem medlemmer og relevante samarbejdspartnere. Det blev aftalt, at årets Høstdebat skal løbe af stablen den 17. november i København, og selvom vi beholder navnet, kan det vel nærmere betegnes som en Vintersalon. Temaet fastlægges senere. Næste års generalforsamling bliver i Aarhus den 15. marts 2018. Vi inviterer en toneangivende key-note-speaker til at holde forelæsning forud for generalforsamlingen. Der bliver denne gang fokus på det nordiske i landskabsarkitekturen. Vi fortsætter med at optage de større begivenheder på video, så alle medlemmer kan få glæde af de debatter og forelæsninger som arrangeres henover året. Et udvalgsarbejde med at etablere en studenterpris rettet mod landskabsarkitektstuderende fra arkitektskolen i Aarhus og København samt Københavns Universitet er skudt i gang. Desuden arbejdes der på højtryk med en afgangsudstilling for kandidatprojekter fra Københavns Universitet. Det ambitiøse projekt, som også indeholder diverse events, er et samarbejde med netværksforeningen LAF under fagforeningen JA samt KU. Det bliver super spændende at besøge Brøndsalen i Haveselskabets Have på Frederiksberg til oktober, og se hvad de nyuddannede landskabsarkitekter kan præsentere.

Uddannelse og Danske Landskabsarkitekter
Der blev brugt tid på at drøfte adgangskrav for medlemskabet af Danske Landskabsarkitekter og foreningens vedtægter kontra de eksisterende og mulige nye landskabsarkitektuddannelser i Danmark. Thomas og Lise gav os introduktion til landskab-kandidatuddannelserne på henholdsvis arkitektskolen i Aarhus og København. Derudover fortalte Louise nærmere om uddannelsen Arkitektur og Design på Aalborg Universitet. Hvad siger foreningens vedtægter i dag om adgangskrav, og hvad betyder det i forhold til de uddannelsesinstitutioner som ikke har IFLAs blåstempling (IFLA Europe har som den europæiske sammenslutning af landskabsarkitekter en vigtig rolle med at bedømme og akkreditere uddannelsesprogrammer i Europa). Det gjorde Elzélina os klogere på. Faget og uddannelserne er i rivende udvikling, og bestyrelsen vil nationalt starte en dialog med skolerne om uddannelserne og IFLAs betydning. Skal der arbejdes hen mod optagelse på merit og IFLA Europes akkrediteringssystem. Dog er det i første omgang nødvendigt, at give foreningens vedtægter en grundig opdatering.

Foreningens kontakt til forskning
Der blev ved afslutningen af seminaret tid til at vende status i Det Rådgivende Udvalg for Park og Landskab. Et rådgiverudvalg under Københavns Universitet, som der har været sat i bero det sidste år. På generalforsamling i marts blev der udtrykt bekymring om, hvorvidt DL's platform for kontakten til forskningen var væk. Selvom KU har nedlagt udvalget i dets nuværende form, planlægger de at starte et nyt og udvidet udvalg op til efteråret. DL har givet signal om, at foreningen står på spring for at deltage, og vi afventer nu en invitation.

Formand Susanne Renée Grunkin vil uddybe de vigtigste opgaver, der blev aftalt på strategiseminaret. Det bliver her på sitet og i et kommende nummer af LANDSKAB. Så følg med og læs mere om, hvad du som medlem kan forvente dig af din forening!

Se flere billeder fra seminaret på DL's Facebook profil.

God sommer!
Bestyrelse og sekretariat ønsker alle en god sommer. Sekretariat og nyhedsbrev holder sommerferie, og vi er tilbage på pinden sidst i august! 

Foto: DL's bestyrelse. Fra venstre Elzélina Van Melle, Louise Irminger Axholm, Jakob Sandell Sørensen, Tine Vogt, Lise Kloster Bro, Susanne Renée Grunkin, Thomas Juel Clemmesen, daglig leder af sekretariatet, Lillan Thomsen, og Ole Mouritsen. Ikke til stede: Philip Dahlerup Christensen og Thomas Lindtorp Pedersen. Fotograf : Tine Gils