Ugens sponsortip fra BURRI public elements

Published date

På bakrunn av flere hendelser de siste årene har behovet for sikkerhet økt på plasser og i gater der mange mennesker oppholder seg. På flere steder blir det satt opp betongsperringer eller andre «synlig» sperringer som for mange også kan utløse usikkerhet. Derfor har vi utviklet et alternativ med flere bruksområder. MAMMUT, fra linjen cityGREEN, er ikke bare et grønt innslag i bybildet eller et fint sittemøbel, men den dekker også behovet for å kunne sperre av områder – midlertidig eller på lengre sikt.

I første linje er MAMMUT en mobil plantekasse til middels store trær (beplantet veier den ca 7 tonn). Til tross for vekten kan en flytte MAMMUT med en gaffeltruck og plassere den akkurat der behovet er størst. En tar dermed høyde for at det offentlige rom stadig er i forandring og at en plass eller gate kan ha ulike behov til ulike tider.

MAMMUT fungerer også som sitteelemnet, da en enkelt kan «henge» benker på plantekassen. Benkene kan forskyves eller tas bort ved behov.

cityGREEN produktene beskytter uten å fremstå som et sikkerhetselement.

Les mer om produktene hos BURRI eller kontakt oss på office-ch@burri.world.

Foto: MAMMUT begrønner og beskytter plasser og gater. Den kan flyttes på og plasseres der behovet er størst og dermed tilpasse seg det urbane rom som stadig er i forandring.