Ugens Sponsortip fra KantDesign

Published date

Fleksible vandrender, bænke, plinte, støttemurer, byrums møbelbede med og uden cykelriller.

KendtDesign skaber nye innovative kantafgrænsninger til fremtidens landskabs - og havearkitektur.

Læs og se mere på KantDesign.dk