Formandens klumme

Published date

Af Susanne Renée Grunkin, landskabsarkitekt MDL, formand Danske Landskabsarkitekter.

OM PRÆCIS 50 ÅR ER ELMELUND SKOV LIGESOM VESTSKOVEN

Det vækker til eftertanke, at der er nøjagtig 50 års forskel på Elmelund Skov ved Odense og Vestskoven i Albertslund. Begge er eksempler på bæredygtig planlægning i stor skala, der imødekommer aktuelle samfundsudfordringer. De tilføjer attraktioner, oplevelser og identitet - og nyt liv til lokalsamfund.

Følgende udsagn er at finde på Vandcenter Syd’s hjemmeside: ”Endnu kan det måske være svært at se skoven for blomster og græsser….”. Det gælder Odenses nye skov Elmelund. ”En flot mælkebøttemark, som nogle små, tynde ris stak op af ….” er et udsagn fra en nabo til Vestskoven ved København, der var at læse i Politiken 31. marts 2017. Det udsagn handlede om at se en ny skov blive plantet tilbage i slutningen af 60’erne.

Det er stort set identiske betragtninger, men med 50 års forskel. Vest for København har man i 2017 fejret rund fødselsdag for Vestskoven, primært beliggende i Albertslund Kommune og opført nærmest på bar mark. Den udgør ca. 1.400 ha varieret skov med især egetræer, sletter, moser, krat og udkigspunktet Herstedhøje. Skoven er indtaget af borgerne som værdifuldt område for rekreation, friluftsliv og udendørs læringsmiljø. Her er skovskole med bl.a. fiskeri-, jagt- og fugletema, her er motionsløbere og cyklister på mountainbike, her foregår rollespil ligesom der er overnattende gæster i shelters. Dertil er det tilknyttede Naturcenter en social arbejdsplads, som beskæftiger udviklingshæmmede kaldet skovhjælperne. Og samtidig er det produktionsskov, der leverer flis, når de tynder ud i træerne.

Elmelund Skov repræsenterer en forandring af et utilgængeligt landbrugsland til et tilgængeligt og bynært skov- og naturområde. Den 360 ha store skov ejes af Naturstyrelsen og Odense Kommune. Skoven skal de næste mange år fremtidssikre beskyttelsen af grundvandet i området, da en meget stor del af drikkevandsforsyningen til borgerne i Odense kommer fra dette område. Skoven skal også skabe bedre mulighed for et sundt liv for kommunens borgere ved at skabe nye muligheder for friluftsliv, motion og rekreation, og den skal øge biodiversiteten og understøtte en bæredygtig udvikling ved at skabe et nyt, bynært skov- og naturområde.

Elmelund vil kunne tilbyde en hjertesti lavet i samarbejde med Hjerteforeningen, stier til mountainbikere, ryttere, motionister, naturelskere eller andre, der bare holder af at færdes i en skov. Der er steder til picnic, grill og madpakkespisning, områder til orienteringsløb, til jagt samt pladser til udsigt og leg. Dertil er der et velkomstområde, P-pladser, toiletter, shelters og hvilepladser med bænke.

Begge skove er fornemme eksempler på bynær naturudvikling af områder, hvis værdi i den grad øges i takt med, at naturen udvikler sig.

Tilbage til naboen ved Vestskoven, som var med fra begyndelsen: ”Folk standsede op og spurgte, hvor Vestskoven var ..…. men det går hurtigt. Træerne blev en meter høje, to meter. Senere blev der tyndet ud i dem, og man tænkte: Hvad sker der? Fjerner de skoven? Men den bliver mere og mere elegant”. Så man kan bare glæde sig i Odense! 

Læs mere om Elmelund Skov her.

Foto: Hjertestien gennem den unge Elmelund Skov. Fotograf: Susanne Renée Grunkin.