Formandens klumme

Published date

Af Susanne Renée Grunkin, landskabsarkitekt MDL, formand Danske Landskabsarkitekter, faglig leder af landskab hos JJW Arkitekter

Når bygningerne og omgivelser samvirker

I DAGENS BYGGERI den 16.06.17 bød fremtidsforsker Marianne Levinsen blandt andet ind med en æstetisk vinkel i debatten om at ’Fremtidens bygninger skal være fleksible’:

”Vi skal også huske at bygge noget, der ikke bare er en bygning. Det skal være en del af en helhed, som tilfører merværdi til hele området med for eksempel parker, byrum og butikker. Altså miljø. Det tror jeg er meget vigtigt”.

Det er da sød musik i landskabsarkitekternes øre - og en god pointe at gentage. For det handler da om miljø! Og det handler i høj grad om at skabe helhed. Merværdien opnår vi oftest når bygningerne og deres omgivelser samvirker og skaber et egentligt miljø, der er interessant og behageligt for os at være i.

Derfor er det væsentligt, hvordan vi italesætter det, vi tilfører, når vi arbejder med landskabsarkitektur. Og derfor har vi også, gennem tiden, gjort op med begreberne, der beskriver de udendørs rum i byen og de bolignære udemiljøer.

Da Sonja Poll blev udnævnt som æresmedlem af DL fortalte hun om det bemærkelsesværdige i, at synet på landskabsarkitekternes projektområder, og dermed begreberne knyttet til, havde ændret sig over tid. Fra, i efterkrigstiden, at være benævnt som ”de ubebyggede arealer” blev de sidenhen kaldt ”friarealer”, hvilket signalerer en positiv holdningsændring. I dag anvender mange af os strategisk begrebet ”udemiljø”. Det signalerer i endnu højere grad en forventning om en vis kvalitet mere end hvad begrebet ”areal” udtrykker, som er et kvantitativt udtryk. HELHED ja! Og MILJØ frem for AREAL! Det er dét brugere efterspørger og det er dét vi skal give opmærksomhed for at opnå den merværdi alle taler om nu.

Se hele Sonjas forelæsning her.

Foto: I dag er den gode by kendetegnet ved et rigt byliv i de offentlige rum mellem bygningerne. Et godt eksempel er Pladsen foran Kunstbygningen Filosoffen i Odense udformet af Bisgaard Landskab. Samtidig blev udvidelsen af bygningen forestået af Erik Brandt Dam Arkitekter. Fotograf: Steen Bisgaard.