Formandens Klumme

Published date

Af Susanne Renée Grunkin, landskabsarkitekt MDL, formand Danske Landskabsarkitekter, faglig leder af landskab hos JJW Arkitekter

DL’S TÆNKETANK HAR STOR VÆGT I FREDNING AF VESTBAD

Arbejdet i DL’s Tænketank havde tydeligvis vægt i forbindelse med Slots- og Kulturstyrelsens høring om fredning af vores unikke kulturhistoriske anlæg Vestbad.

Den 12. september 2017 blev det besluttet at frede friluftsanlægget Vestbad I Rødovre- og Brøndby Kommune. Badet består af to udendørs svømmebassiner med omgivende flisebelægninger og alle tilhørende konstruktioner, vandlegeplads, den tidligere kioskbygning samt parken. Anlægget blev skabt i 1957-58 af Arkitektkontoret i Rødovre Kommune ved stadsarkitekt Borge T. Lorentzen og landskabsarkitekt C.Th. Sørensen.

I juli sendte Tænketanken et høringssvar afsted. I afgørelsen stod der bl.a.: ”Styrelsen noterer sig, at der er tilslutning til en fredning af Vestbad bade hos ejerne, Brøndby og Rødovre kommuner, og blandt eksperterne i Danske Landskabsarkitekter.”

Her kan vi i DL notere os, at den faglige vurdering har betydning, og at der bliver lyttet til eksperterne. I Tænketankens høringssvar bliver der lagt pragmatisk vægt på registrering og prioritering i forbindelse med bevaring og genskabelse ligesom der bliver lagt vægt på en hensigtsmæssig fremadrettet pleje. Det er da lykkes, at bidrage med vægt i en vigtig fredningssag.

”Slots- og Kulturstyrelsen takker for Danske Landskabsarkitekters indsigtsfulde
bemærkninger, som vil indgå i behandlingen af det forestående restaureringsprojekt”
, lyder det sågar i afgørelsen.

Tænketankens medlemmer er: Sonja Poll, John Norrie, Torben Christian Zinn, Henning Looft, Lea Nørgaard, Jeremy Dennis, Knud W.Ø. Larsen, Stine Bærentzen & Torben Dam.

Læs hele afgørelsen her.
Læs mere om fredningsarbejdet her.

Illustation: Vestbadet